Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 27, 2018

Renata Kim rozmawia z Sylwesterem Wardęgą o patostreamerach.


Mar 13, 2018

Renata Kim rozmawia z Tomaszem Piątkiem o jego książce o Antonim Macierewiczu.


Mar 6, 2018

Renata Kim rozmawia z Karoliną Piasecką o przemocy domowej.