Preview Mode Links will not work in preview mode

May 29, 2018

Renata Kim rozmawia z Anną Komorowską o proteście rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.


May 22, 2018

Renata Kim rozmawia z Agnieszką Kuszyńską i Jackiem Rajnowskim-Janiakiem o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce.


May 15, 2018

Renata Kim rozmawia z Wandą Traczyk-Stawską o podziałach w społeczeństwie oraz proteście rodziców osób niepełnosprawnych.


May 8, 2018

Renata Kim rozmawia z Pauliną Młynarską o proteście rodziców osób niepełnosprawnych.