Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 19, 2021

Renata Kim rozmawia z Dorotą Łobodą i Jarosławem Pytlakiem o powrocie uczniów klas I-III do szkół.


Jan 7, 2021

Renata Kim rozmawia z Leszkiem Balcerowiczem o zamieszkach w Stanach Zjednoczonych i sprawie Idea Banku.


Jan 5, 2021

Renata Kim rozmawia z Janem Śpiewakiem o osobach, które zaszczepiły się na koronawirusa poza kolejnością.