Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 29, 2021

Renata Kim rozmawia z Emilią Cecylią Skirmuntt o szczepieniach i odmrażaniu gospodarki.


Apr 27, 2021

Renata Kim rozmawia ze Sławomirem Broniarzem i Dorotą Łobodą m.in. o tegorocznych maturach w czasie pandemii COVID-19 oraz planach ministra Przemysława Czarnka wobec polskiej oświaty.


Apr 13, 2021

Renata Kim rozmawia z insp. Mariuszem Ciarką. Rzecznik Komendanta Głównego Policji skomentował m.in. ostatnie zajścia podczas demonstracji przeciwników obostrzeń epidemicznych w Głogowie.


Apr 1, 2021

Renata Kim rozmawia z Dawidem Ciermięgą, lekarzem pediatrą.