Preview Mode Links will not work in preview mode

May 27, 2021

Renata Kim rozmawia z Janą Shostak o sytuacji na Białorusi.


May 25, 2021

Renata Kim rozmawia z Radosławem Sikorskim o kopalni w Turowie i zatrzymania samolotu przez Białoruś.


May 11, 2021

Renata Kim rozmawia z Izabelą Leszczyną i Krzysztofem Śmiszkiem o Funduszu Odbudowy.