Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 1, 2020

Renata Kim rozmawia ze Sławomirem Broniarzem o nowym ministrze edukacji i nauki.