Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 8, 2020

Renata Kim rozmawia z ojcem Pawłem Gużyńskim o ojcu Tadeuszu Rydzyku.