Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 17, 2019

Renata Kim rozmawia z Łukaszem Jankowskim i Jakubem Sieczko o sytuacji w służbie zdrowia i lekarzy rezydentów.