Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 3, 2019

Rozmowa Renaty Kim z Nelą Mała Reporterką i Polą Berg o młodzieżowym strajku klimatycznym.