Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 26, 2019

Renata Kim rozmawia z Michałem Wawrykiewiczem o odwołaniu z delegacji sędziego Juszczyna i wyroku TSUE ws. KRS i Sądu Najwyższego.