Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 24, 2019

Renata Kim rozmawia z Markiem Józefiakiem, Tytusem Kiszką i Michałem Kiwerskim o zmianach klimatycznych.


Sep 17, 2019

Renata Kim rozmawia z Łukaszem Jankowskim i Jakubem Sieczko o sytuacji w służbie zdrowia i lekarzy rezydentów.


Sep 10, 2019

Renata Kim rozmawia z Łukaszem Kachnowiczem o relacjach Kościół-społeczność LGBT. 


Sep 3, 2019

Renata Kim rozmawia z Dorotą Łobodą i Wiesławem Włodarskim o sytuacji w polskich szkołach po reformie oświaty.